مرور اصطلاحنامه ساختار شکني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عامر قیطوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقد ادبي‌ , نقد زبان‌ شناختي‌ , نقد ساختارگرا , ساختار شکني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

«رد پا» ی زلف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد ابدالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , ساختار شکني , ادبيات غرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام بهين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساخت گرايي , متون‌ ادبي‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نقد زبان‌ شناختي‌ , ساختار شکني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 شکل گیری خط مشی در عصر پست مدرن

باخوانی دانش سیاست گذاری در زمینه پست مدرنیسم

[منبع الکترونیکی] : شکل گیری خط مشی در عصر پست مدرن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻮﺍﻧﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرا نو گرايي‌ , خرد گريزي , ساختار شکني , پست مدرن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نگین بی نظیر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رضا , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , مثنوي‌ , فنا , ساختار شکني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ويژگي هاي رنسانس در مغرب زمين

فرار وايكينگ ها از بن بست تمدن

[منبع الکترونیکی] : ويژگي هاي رنسانس در مغرب زمين

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر جدایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رنسانس , عقلانيت ابزاري , سكولاريسم , دموکراسي‌[2] , فناوري‌ , تمدن‌ , ساختار شکني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد بروجردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عهدشكني , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , متون‌ ادبي‌ , نثر , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , ساختار شکني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا رحمدل شرفشادهي، احمد فغاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , حکايت‌ + , مثنوي‌ , ساختار شکني , آشنازدايي , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نيك بدنما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم قيصري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , مثنوي‌ , نقد ادبي‌ , ساختار شکني , شاه و كنيزك(داستان) , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فائزه فتاحيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معرفي‌ کتاب‌ , آثار ادبي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , نثر , نقد ادبي‌ , ساختار شکني , آشنازدايي , فيه مافيه (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22