مرور اصطلاحنامه نهضت هاي ترجمه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
قرون دوم تا چهارم قمری

بررسی سهم ایرانیان در پیشبرد تمدن اسلامی از منظر ترجمه علوم

[منبع الکترونیکی] : قرون دوم تا چهارم قمری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی چلونگر، پروین اصغری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايرانيان‌ , تمدن‌ اسلامي‌ , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفرعلی جبرئیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرآن كريم , فلسفه‌ , فرهنگ‌ , احاديث‌ , سنت‌[1] , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جانشین ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل ریکور؛ مترجم: م. کاشیگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , عناصر ترجمه‌ , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌ , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان دوم ایرانیان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر کسمایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , زبان‌ دوم‌ , زبان‌ عربي‌ , زبان‌ مصري‌ , ترجمه‌ها , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ایرانیان و نهضت ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد غفرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايرانيان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , عباسيان‌ , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , فرهنگ‌ ايراني‌ , علوم اسلامي , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه مهدی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , وفا داري‌ , نهضت هاي ترجمه , نظريه پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرفیع حقیقت (رفیع)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايرانيان‌ , ترجمه‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصره الله کاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ماشين‌ ترجمه‌ , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصره الله کاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , ترجمه‌ , سبک‌ ترجمه‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل حري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشروطيت‌ , ترجمه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نهضت هاي ترجمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16