مرور اصطلاحنامه خانوار شهري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن ابوتراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , تاسيسات‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , مديريت شهري , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درآمد خانوارهای شهری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمار اقتصادي‌ , درآمد ها[1] , آمار , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خلیل حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

خانوار شهري , خانوار روستايي , نان , الگوي مصرف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی متفکر آزاد و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار يابي‌ , تقاضا , مديريت‌ بازرگاني‌ , کالا هاي‌ مصرفي‌ , مشتريان , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريتي به نام شهروند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراکم‌ جمعيت‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جمعيت‌ شهري‌ , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن شاطریان، محمــود گنجــي پــور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشان , شهر نشيني‌ , کارگران‌ مهاجر , مسايل‌ شهري‌ , فرهنگ‌ شهري‌ , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 شهر گلبهار
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدزاده ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , مهاجرت‌ , فرهنگ‌ شهري‌ , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد شريفي ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ شهروندي‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , فرهنگ‌ شهري‌ , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید ضیاءالدین کیاء الحسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , هزينه‌ زندگي‌ , هزينه‌ ها , ايران , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله موسوي، حميد محمدي، غلامرضا سلطاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مرودشت , مسکن‌ اجاره‌اي‌ + , مسکن‌ شخصي‌ , منابع‌ آب‌ , مهندسي‌ آب‌ , هزينه‌ ها , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18