مرور اصطلاحنامه خانوار روستايي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خلیل حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

خانوار شهري , خانوار روستايي , نان , الگوي مصرف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضيله خاني، ابوطالب قاسمي وسمه جاني، علي قنبري نسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لنگرود , سنجش‌ افکار , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , جهانگردي‌ , خانوار روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خليل حيدري، الهام اسماعيلي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ مصرف‌[1] , فرهنگ‌ مصرف‌ , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , خانوار شهري , خانوار روستايي , نان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو پيرايي، بيت الله اكبري مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , بخش‌ زراعت‌ , بخش‌ کشاورزي‌ , حسابداري‌ , ماليات‌ ها , يارانه‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي , خانوار شهري , خانوار روستايي , ماتريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور زراءنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درآمد ها[2] , کالا هاي‌ مصرفي‌ , مصرف‌ , خانوار شهري , خانوار روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حسين صمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كهكيلويه وبوير احمد , شاخص‌ ها , ارزشيابي‌[1] , تحليل‌ اقتصادي‌ , تقاضا , خانوار شهري , خانوار روستايي , انتقاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور زيبايي، آشان شوشتريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , فقر , داده‌ ها , برنامه‌هاي اقتصادي , خانوار شهري , خانوار روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زورار پرمه، محمد قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , افزايش‌ قيمت‌ها , پس‌اندازها , درآمد ها[2] , قيمت‌ ها , خانوار روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسين پريوش، محمد بخشوده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[2] , مصرف‌ , مصرف‌ کنندگان‌[2] , نرخ‌ بهره‌ , خانوار روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود همايوني فر، حميد توانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار اقتصادي‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , اقتصاد کلاسيک نو , خانوار روستايي , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14