مرور اصطلاحنامه عصاره

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 279
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آفاق نظرعلی پور، فاطمه سفیدکن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , عصاره , بابونه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم محمدپور، احمد مجد، طاهر نژادستاري، صديقه مهرابيان، اباصلت حسين زاده كلاگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماري‌هاي‌ باکتريايي‌ , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , علوم پايه , عصاره , باكتري , مرزه , آويشن , قارچ , كاكوتي (گياه)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مشكاني، علي مرتضوي، الناز ميلاني، محسن مختاريان، لعيا صادقيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنايع‌ غذايي‌ , غذا , مکانيک‌ , فيلم‌ هاي‌ آموزشي‌ , عصاره , مواد غذايي , رنگ ها , پروتئين , آويشن , نخود

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا ايران بخش، مصطفي عبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عصاره , باكتري , قارچ , ‎آتروپين , كالوس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دانا آزاداحيايي، مسعود امامي، پروانه عديمي، غلامرضا امين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عصاره , قارچ كانديدا آلبيكنس , آسپرژيلوس نيجر , قارچ , مورد (گياهان)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صديقه اربابيان، مونا آخوندزاده داريان، عباس اخوان سپهي، فيروزه چلبيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ محيط‌زيست‌ , بيماري‌هاي‌ عفوني‌ , عصاره , باكتري , كنگر , قارچ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهسا دهقاني، كمال احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , عصاره , اسفند (گياه) , سنجد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فيروزه قاني دهكردي، عبدالله قاسمي پيربلوطي، بهزاد حامدي، فاطمه ملك پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌ها , دارو هاي‌ گياهي‌ , گياه شناسي , عصاره , بابونه , نيتروژن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر رضايي، كامكار جايمند، ولي الله مظفريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قزوين , عصاره , مواد شيميايي , بابونه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيما يحيي آبادي، الناز زيبانژاد، منير دودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , عصاره , آسپرژيلوس , قارچ , ساپروفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 279