مرور اصطلاحنامه چوب

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنايع‌ دستي‌ , صنايع‌ دستي‌ , طراحي‌ , منبت‌ کاري‌ , چوب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

منبت‌ کاري‌ , هنر[1] , چوب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي موحدي، ولي الله رضايي نصرتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , صنايع‌ کاغذ , صنعت‌ , چوب , تكنيك پايش وضعيت , صنعت چوب و کاغذ استان مازندران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

علی رضا اصغر پور

نجار موفق

[منبع الکترونیکی] : علی رضا اصغر پور

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توصیفگر: علی رضا اصغر پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شركت , کارآفريني , موفقيت‌ شغلي‌ , شرکت‌‌ها , صنايع‌ چوب‌ , چوب

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله خادمي اسلام، مقتدالانام روان بخش، فؤاد روان بخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط مشي‌ ها , رهبري‌ , کارکنان‌ , صنايع‌ چوب‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , مشتريان , راهبرد‌ها , چوب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرهومن حمصي، احمد ثمريها

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , صنايع‌ کاغذ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , کشاورزي‌ , چوب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ساخت اتصالات چوبی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد غفرانی، امیر نظری، حسین رنگ آور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , چوب , مواد درسی کاردانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رسم فنی (صنایع چوب)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود توبه خواه فر، محمدحسین قاسمی افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , چوب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تکنولوژی سازه های چوبی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قنبر ابراهیمی، احمد جهان لتیباری، عبدالرحمن حسین زاده، داود توبه خواه فرد، محمدعلی نیکنام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنايع‌ چوب‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , چوب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خشک کردن و نگهداری چوب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد جهان لتیباری، عبدالرحمن حسین زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صنايع‌ چوب‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , چوب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11