مرور اصطلاحنامه کودتاي سوم اسفند 1299

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
از کودتای سوم اسفندماه 1299 تا بیست و چهارم شهریور ماه 1320

تاریخ معاصر ایران

[منبع الکترونیکی] : از کودتای سوم اسفندماه 1299 تا بیست و چهارم شهریور ماه 1320

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید نفیسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , قاجاريه‌ , کودتاي سوم اسفند 1299 , پادشاهان

کودتای سوم اسفند ماه 1299

کودتای رضاخانی

[منبع الکترونیکی] : کودتای سوم اسفند ماه 1299

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , کودتاي‌ رضا خان‌ , کودتاي سوم اسفند 1299

از سال 1263 شمسی تا کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299

اسناد امیر مؤید سواد کوهی

[منبع الکترونیکی] : از سال 1263 شمسی تا کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ترکمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , قاجاريه‌ , کودتاي‌ رضا خان‌ , اسناد سياسي , کودتاي سوم اسفند 1299

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله شهبازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , کودتاي سوم اسفند 1299 , کودتای 28 مرداد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله شهبازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , استعمار , کودتاي سوم اسفند 1299 , حكومت پهلوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي ابوالحسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , کودتاي‌ رضا خان‌ , روحانيان‌ , کودتاي سوم اسفند 1299

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دكـتر مصـدق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: ریحانه سمیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنبش‌ تنباکو , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , قرارداد ها , مبارزات‌ سياسي‌ , زندگي سياسي , کودتاي سوم اسفند 1299

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مظفر شاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودتا , کودتاي سوم اسفند 1299 , تاریخ معاصر ایران

منابع دیجیتالی :

مطالعه