مرور اصطلاحنامه جاده ابريشم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

افغانستان , تاريخ‌ , جاده ابريشم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افشين متقى و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه‌ اقتصادي‌[1] , جاده ابريشم , ‌ آسياي‌ ميانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Silk Road [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Morris Rossabi

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , آسيا , راه‌ ها , جاده ابريشم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Silk Road [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Morris Rossabi

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ سياسي‌ , آسيا , جغرافيا , راه‌ ها , جاده ابريشم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ون یه سیون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , مسلمانان‌ , جاده ابريشم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , کتابشناسي‌ ها , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , دامپزشکي‌ , جلد سازي‌ , جاده ابريشم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد منتظری مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , استان فارس , جغرافيا , جاده ابريشم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ فرهنگي‌ , ايران , چين , جاده ابريشم , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

پارتيان و تجارت ابريشم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد حاجي بابايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , تاريخ‌ ايران‌ , جاده ابريشم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم صافي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پكن , ادبيات‌ فارسي‌ , جاده ابريشم , ايران شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.