مرور اصطلاحنامه قرن چهاردهم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 51

باغ مارشال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن کریم پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , قرن چهاردهم , داستان ايراني , رمان ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نخل و باروت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاضی ربیحاوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , قرن چهاردهم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مرد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود دولت آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ معاصر , قرن چهاردهم , داستان ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

م‍رم‍ر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

شعر - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ معاصر , شعر , قرن چهاردهم , شعر مدرن فارسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

م‍ل‍ک‍وت‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ب‍ه‍رام‌ ص‍ادق‍ی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , قرن چهاردهم , داستان ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ک‍ش‍ت‍ه‌ ع‍ش‍ق‌‏‫

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ف‍ص‍ی‍ح‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , قرن چهاردهم , داستان ايراني , رمان ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عاشقانه ای برای مسلمانان

جان شیعه، اهل سنت

[منبع الکترونیکی] : عاشقانه ای برای مسلمانان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه ولی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , قرن چهاردهم , داستان ايراني , رمان ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن نراقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايرانيان‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مقاله‌ ها , قرن چهاردهم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسین شهریار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

شعر - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ ترکي‌ , شعر , قرن چهاردهم , بياتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هجرت سلیمان و مرد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود دولت آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ معاصر , قرن چهاردهم , داستان ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 51