مرور اصطلاحنامه دوركاري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

ساختار آینده محیط کار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان ای. چلنجر؛ مترجم: مهدی فهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , محيط کار , دوركاري , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیررضا ممدوحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , حمل‌ و نقل‌ شهري‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , راهبرد‌ها , دوركاري , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیررضا ممدوحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمل‌ و نقل‌ , تقاضا , راهبرد‌ها , دوركاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن چشم براه، اکبر سلیمانی فرد

موضوعات :

بيكاري , سازمان‌ , فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , دوركاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود حسین پور، حسین علیزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رجا , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , خوش‌ بيني‌ , دوركاري , روان‌ شناختي‌ , خود كارآمدي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسرين جزني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , شرايط کار , اشتغال , کار , دوركاري , مشاغل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.