مرور اصطلاحنامه باورهاي غلط

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

جامعه شناسی خرافات در ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه شناسی , خرافه انديشي , باورهاي‌ عامه‌ , خرافات‌ , باورهاي غلط

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گروه پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان تهران , خرافات , خرافات‌ , باورهاي غلط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

THE QURAN AND MODERN SCIENCE [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم جديد , قرآن‌[1] , علوم انساني , باورهاي غلط

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Folktales [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Tristram Potter Coffin

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خرافات‌ , ادبيات‌ , اسطوره‌ها , باورهاي غلط

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مبلغان و شكستن سنتهای غلط

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد موسوی(بافقی)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام , مبلغان‌ مذهبي‌ , باورهاي غلط

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روانشناسي خرافات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه شعيبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خرافه انديشي , باورهاي‌ عامه‌ , خرافات‌ , روان‌ شناسي‌ اجتماعي‌ , روان‌ شناسي‌ , باورهاي غلط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

علم اساطير

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرتور کریستنسن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , آداب‌ورسوم‌ , باورهاي‌ عامه‌ , خرافات‌ , اسطوره‌ها , افسانه‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , باورهاي غلط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ديابت

تندرستي (12)

[منبع الکترونیکی] : ديابت

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهداشت‌ , بيماري‌هاي‌ سوخت‌ و سازي‌ , ديابت , باورهاي غلط , زخم پاي ديابتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشريات‌ ادواري‌ , سيزده بدر , 13 نوروز , باورهاي غلط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فتحيه فتاحي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقايد باطله , عقايد خرافي , خرافه انديشي , خرافات‌ , فال‌ گيري‌ , باورهاي غلط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.