مرور اصطلاحنامه منظور شناسي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

Using Your Brain for a CHANGE

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Richard Sandier

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , روان‌ شناسي‌ زبان‌ , مغز , منظور شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي محمد محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهبرد هاي‌ ارتباطي‌ , گفتمان , منظور شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال رحیمیان، کاظم شکری احمد آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمله‌ پرسشي‌ , حوزه‌ هاي‌ معنايي‌ , زبان‌ شناسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , منظور شناسي , غزليات حافظ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه شناسی مکتب لایپزیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزانه فرح زاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , عناصر ترجمه‌ , معادل‌ سازي‌ , معادل‌ يابي‌ , معني‌ ضمني‌ , ترجمه‌ها , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , منظور شناسي , مكتب لايپزيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد شریعتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌ مکتوب‌ , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , کاربرد شناسي‌ , ترجمه‌ها , متون‌ ادبي‌ , داده‌ پردازي‌ , منظور شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال رحيميان، عباس بتولي آراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمله‌ پرسشي‌ , حوزه‌ هاي‌ معنايي‌ , شعر , منظور شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين پاك روان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل , محاوره , زبان‌ فارسي‌ , منظور شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علوي، شادي ديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , معني‌ شناسي‌ , آموزش‌ زبان‌ , منظور شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.