مرور اصطلاحنامه خاورشناسي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شرق‌ شناسي‌ , تاريخ‌ اديان‌ , مستشرق , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: گفت و گو با چارلز عيسوي٬ پژوهشگر تاريخ اقتصادي خاورميانه

چارلز عيسوي٬ آموزش و عقايد در خاورشناسي

[منبع الکترونیکی] : : گفت و گو با چارلز عيسوي٬ پژوهشگر تاريخ اقتصادي خاورميانه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: نانسي. ئي. گالاگر؛ مترجم: مهرنوش ميراحسان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرق‌ شناسي‌ , تاريخ‌ اقتصاد , خاورشناسي , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مرتضوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كتابت , نبي امي , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 بررسی و تحقیق درباره مترجمان، مفاهیم اجتماعی و تأثیرات آن

هزار و یک شب در اروپا

[منبع الکترونیکی] : بررسی و تحقیق درباره مترجمان، مفاهیم اجتماعی و تأثیرات آن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طهمورث ساجدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , مفاهيم اجتماعي , قصه هاي هزار و يك شب , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شرح حال نیکیتین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طهمورث ساجدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لهستان , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدظفر اقبال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اندونزي , ايران‌شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چك ( كشور ) , ايران‌شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم جبه داري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , شرق شناسان , ‌ آسياي‌ ميانه‌ , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بگرجستان خوش آمديد!

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گرجستان شوروي , شرق‌ شناسي‌ , جهانگردان‌ , جهانگردي‌ , کشور شناسي , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خاورشناسي در چكوسلواكي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يان ريپكا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , شرق‌ شناسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , نقد ادبي‌ , خاورشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18