مرور اصطلاحنامه توسعه انساني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 33
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد اسلامي , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , توسعه انساني , اقتصاد مقاومتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی عطاء الهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمد باقری زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سواد آموزي‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه انساني , سواد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: سرمایه گذاری تخصصی و نقش آن در توسعه انسانی

آموزش چندمنظوره تعاونی (قسمت سوم)

[منبع الکترونیکی] : : سرمایه گذاری تخصصی و نقش آن در توسعه انسانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مازیار میرهادی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , سازمان‌ , مديريت‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقي آزاد ارمكي، امير ملكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان و ارزش‌ها , خدا و دين داري , خانواده‌ , سنت‌ گرايي‌ , نو گرايي‌[1] , توسعه‌ فرهنگي‌ , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی جهانگیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , مديريت‌ , توسعه‌ پايدار , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , سرمايه اجتماعي , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كرامت اله زيادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , توسعه يافتگي , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه انساني , الگوي توسعه مركز- پيرامون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد راستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اوپک‌ , مقياس‌ رتبه‌ بندي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه انساني , توسعه مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كرم سینا، فاطمه صغری سینا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رجا , شاخص‌ ها , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , جهاني شدن , آموزش , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هما موذن جمشیدی، مریم مقیمی، نعمت الله اکبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اقتصاد سنجي‌ , دولت‌ , سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامي‌ , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 33