مرور اصطلاحنامه آسيب پذيري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 37
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روح الله زابلی، کمال لطیفی قرمیش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , مديريت‌ بيمارستان‌ ها , سازمان‌ , حوادث‌ , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اقدس فاتحي و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاهنامه فردوسي(کتاب) , آسيب پذيري , رويين تني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردی: منطقه 12 تهران

نقش برنامه ریزی شهری در کاهش خطر زلزله در بافت های فرسوده

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی: منطقه 12 تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله قنواتی، مسعود شیخی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , بازسازي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مديريت شهري , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تکنیک های نظم بخشی هیجانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: متیو مک کی، جفری وود، جفری برنتلی؛ مترجمان: حسن حمیدپور، حمید جمعه پور، زهرا اندوز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

هيجان‌ گرايي‌ , حل‌ مساله‌ , هيجان‌ , آسيب پذيري , هيجان‌ خواهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مهدي مظاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , مديريت‌ بحران‌ , مديريت شهري , سيستم اطلاعات جغرافيايي , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحیده نگین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توزيع ثروت , سوء تغذيه‌ , ايران , توزيع‌ , توزيع‌ جمعيت‌ , مديريت شهري , آسيب پذيري , توزيع فقر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر پورعزت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بحران‌ , آسيب پذيري , بحران‌ , توانمندسازي , اجتماع محور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامران فلاحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بحران‌ , آسيب پذيري , بحران‌ , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كامران فلاحي، فریبرز ناطقی الهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ بحران‌ , برق‌ , توليد , آسيب پذيري , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه شريفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انحرافات اجتماعي , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , انزواي‌ اجتماعي‌ , زنان‌ , فرزندان‌ , کارکنان‌ دولت‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌[1] , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 37