مرور اصطلاحنامه ساختار زباني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 21
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین شمس آبادی، اصغر مولوی نافچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متن , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ ديني‌ , اعجاز قرآن‌ , تفسير قرآن‌ , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا سرشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيوه‌ بيان‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , نقد ادبي‌ , نقد زبان‌ شناختي‌ , نقد ساختارگرا , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کاووس حسن لی، سعید حسام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رباعي‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , هارموني‌ , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهریار نیازی، حافظ نصیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌ دستوري‌ + , زبان‌ انگليسي‌ , زبان‌ عربي‌ , مقولات‌ دستوري‌ , نقد ادبي‌ , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين شمس آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ ديني‌ , اعجاز قرآن‌ , قرآن‌[1] , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نگار داوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , روش‌ آموزش‌ زباني‌ , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاظم دزفوليان، اكبر شاملو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , سبک بازگشت‌ ادبي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , سبک‌ هاي‌ ايراني‌ , شعر , تقليد , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه معين الديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسجام‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , کليله و دمنه (کتاب) , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا انصاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاجاريه‌ , روز نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , روزنامه‌ نگاري‌ , نثر , محتوا , مطبوعات‌ ادبي‌ , وقايع اتفاقيه , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز محمودي بختياري، نفيسه سرايلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريشه‌ شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کلاسيک‌ , سبک‌ شناسي‌ , ساختار زباني , دانشنامه علائي ابن سينا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 21