مرور اصطلاحنامه توانمندسازي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 94

فنون مذاکره و توانمندسازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی سیفی کاشانی؛ ویراستار: رضا استادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مهارت‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , گفتمان , توانمندسازي

توانمندسازي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , سازمان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديران , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اردشیر رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , کار گروهي‌ , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راههاي تواناسازي كاركنان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد جعفري قوشچي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفويض‌ اختيار , سازمان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديران , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيروس آقايار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ , رقابت‌ , فرهنگ سازماني , مديران , ارتقاء كيفيت , توانمندسازي , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رمز توانمندسازی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی نصر اصفهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , تفويض‌ اختيار , عدم‌ تمرکز سازماني‌ , مسئوليت , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مرادی، میثم مؤمنی، رمضانعلی مباشرامینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , بهره وري‌ , مديريت راهبردي , راهبرد‌ها , مديريت دانش , روش‌ شناسي‌ , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحمید حاجی پور شوشتری، مسعود صفاری آشتیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , مديريت‌ , بانک‌ها , مديريت دانش , روان‌ شناختي‌ , توانمندسازي , رفتار سازماني , مدل ارزيابي عملكرد هوش تجاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی محمودزاده، حمید ضرغام بروجنی، مریم صداقت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , مديريت‌ , فرهنگ سازماني , مهمان‌سراها , مديريت دانش , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشيد عبدي، امير كرباسي يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , سازمان‌ , ارزيابي‌ طرح‌ها , شرکت‌‌ها , الگوها , پژوهش‌هاي‌ مديريت‌ , توانمندسازي , تحليل سلسله مراتبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 94