مرور اصطلاحنامه موش

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 140
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهاء الدين عاملي؛ مترجم: دلال عباس

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نفاق , داستان‌ , دين‌ , موش , گربه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پريچهر يغمايي و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يادگيري‌ , اندام‌شناسي‌ , كافئين , موش , سيستم α2 - آدرنرژيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منيره شفاهي، احمد علي معاضدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اندام‌شناسي‌ , رژيم‌ غذايي‌ , كلسترول خون , موش , روغن کنجد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا طوطيان و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامپزشکي‌ , موش , فوليكول هاي تخمدان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

موشي كه مي دانست ...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل چوي؛ مترجم: زينب كريمي (اَور)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , داستان‌ , کتاب‌هاي مصور کودکان , داستان هاي كودكان , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

موشي كه كوچك بود ...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل چوي؛ مترجم: زينب كريمي (اَور)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کودکان‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , داستان‌ , کتاب‌هاي مصور کودکان , داستان هاي كودكان , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خانه اي براي يك موش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ربكا وستبرگ؛ مترجم: زينب كريمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , داستان‌ , کتاب‌هاي مصور کودکان , داستان هاي كودكان , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر وطن پرست، ژيلا بهزادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيتولوژي , موش , كورتكس , هيپوتيروئيديسم , نيتريك اكسيد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد حسن پور عزتي، سعيد سمنانيان، يعقوب فتح اللهي، حسين نادري منش، تقي الطريحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست شناسي جانوري , مورفين , هسته پاراژيگانتوسلولاريس , موش , آدنوزين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مژگان حسيني، كاظم پريور، محمدحسين قهرماني، ناصر استاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست شناسي جانوري , جنين , پروتئين , سيتولوژي , موش , مرگ سلولي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 140