مرور اصطلاحنامه زبان اشاره

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

زبان بدن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویجایا کومار؛ مترجم: زهره زاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , زبان اشاره , زبان بدن

چگونه افکار دیگران را بخوانیم

زبان بدن

[منبع الکترونیکی] : چگونه افکار دیگران را بخوانیم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلن پیز؛ مترجم: محمود هاشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , زبان اشاره , زبان بدن

ارتباط غیر کلامی و کلامی

زبان بدن

[منبع الکترونیکی] : ارتباط غیر کلامی و کلامی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور همایون حسام زاده؛ مقدمه: محمدرضا نظری دارکولی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتماد به نفس , ارتباط غيرکلامي‌ , ارتباط کلامي‌ , مهارت‌ هاي‌ ارتباطي‌ , زبان اشاره , زبان بدن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید حسن زاده، نیک چهره محسنی، غلامعلی افروز، الهه حجازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ ناشنوايان‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , آزمون‌هاي‌ شنوايي‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , روان‌ شناسي‌ يادگيري‌ , زبان اشاره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن عشوريان و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نماهنگ‌ها , تصاوير ديجيتال , فشرده سازي فايل ها , تصاوير , زبان اشاره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رقیه یزدانی، محمدرضا کنگاوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , زبان اشاره , ارتباطات فردی , ارتباطات میان فردی , درخت تصمیم فازی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: راهنمای تعبیر حرکات بدن

زبان بدن

[منبع الکترونیکی] : : راهنمای تعبیر حرکات بدن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلن پیز؛ ترجمه: سعیده لرپری زنگنه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارتباط شفاهي‌ , ارتباط غيرکلامي‌ , زبان اشاره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهیار علوی مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تأويل , قواعد هرمنوتيكي , دگرگوني‌ معنايي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , هرمنوتيک , زبان اشاره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان بدن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلن پیس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ , رفتار , روان‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان اشاره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد برزگر سخويدي،‌ احمدرضا شرافت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , واحد هاي‌ زنجيري‌ + , فناوري‌ ارتباطات‌ , الفبا , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌ , راهبرد‌ها , زبان اشاره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.