مرور اصطلاحنامه قارچ شناسي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا الماسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دما , پرورش گياهان , قارچ شناسي , قارچ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا الماسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دما , پرورش گياهان , قارچ شناسي , قارچ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Fungus [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Joseph Frank Ammirati

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ , قارچ شناسي , قارچ

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روحا كسري كرمانشاهي، زهرا اعتمادي فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قارچ شناسي , آسپرژيلوس نيجر , الياف ضد ميكرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم بهرام زاده داعي، منصور بيات، فاطمه غفاري فر، شهلا رودبارمحمدي، مليحه انتظاري سركاريزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حساسيت‌ , طراحي‌ , علوم‌ زيستي‌ , فناوري‌ زيستي‌ , زيست فناوري , ميكرب شناسي , قارچ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن شاه حسيني، محمد قهري، محمد نعمتيان سوته، سارا سعادتمند، احمد حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماران‌ , بيماري‌ها , علوم‌ زيستي‌ , فناوري‌ زيستي‌ , مولكول , زيست فناوري , ميكرب شناسي , قارچ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.