مرور اصطلاحنامه مقامه نويسي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14

مقامات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد بن حسين بديع الزمان همداني؛ شارح: محمد محي الدين عبدالحميد

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ عرب‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن بتلاب اكبرآبادي، علي صفايي سنگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , روايت + , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حريري و مقامات او

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا ذكاوتي قراگزلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحيم حقدادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معني‌ شناسي‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , عوامل‌ اجتماعي‌ , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله شاملي، زهرا قاسم نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آيات قرآن , تضمين قرآن , ادبيات‌ فارسي‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فن مقامه نويسي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله فاطمي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , ادبيات روايي , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مقامه اي نويافته از عارفي وارسته اما گمنام، متعلق به قرن هشتم هجري

بوسعيدي از ديار جنوب

[منبع الکترونیکی] : مقامه اي نويافته از عارفي وارسته اما گمنام، متعلق به قرن هشتم هجري

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر نحوي، رستم فتوت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ جمعي‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , عارفان‌ , مقامات‌ (عرفان‌) , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فارس احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , انواع‌ ادبي‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال متيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , قهرمان‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , مقامه نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مقامات حميدي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمحمد آيتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ عرب‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , قهرمان‌ , مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) + , مقامه نويسي , داستان پردازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14