مرور اصطلاحنامه گاتها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 25
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس شوشتری مهرین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ اوستايي‌ , سرود ها , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سرودهای زرتشت

گاثاها

[منبع الکترونیکی] : سرودهای زرتشت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام فره وشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تعليمات زرتشت , سرود ها , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سخنی چند راجع به گاتاها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موبدفیروز آذرگشسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين مجوس , زرتشت , ايران‌ باستان‌ + , تاريخ‌ باستان‌ , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌ , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سخنی چند راجع به گاتاها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موبد فیروز آذر گشسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين مجوس , زرتشت , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌ , اوستا , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سخنی چند راجع به گاتاها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موبدفیروز آذرگشسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين مجوس , زرتشت , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌ , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موبد فیروز آذر گشسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين مجوس , زرتشت , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌ , اوستا , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سخنی چند درباره گاتاها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موبد فیروز آذر گشسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين مجوس , زرتشت , كتب آسماني , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه آیاتی از گاتها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موبد فیروز آذرگشسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين مجوس , زرتشت , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه آیاتی از گاتها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موبد فیروز آذرگشسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين مجوس , زرتشت , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید اورنگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زرتشت , ترجمه‌ , ترجمه‌ها , نقد ادبي‌ , فلسفه‌ , گاتها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 25