مرور اصطلاحنامه بيستون

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
 نبشته های آریایی

بیستون

[منبع الکترونیکی] : نبشته های آریایی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرمین کسروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بيستون , خط ميخي‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مفهوم دروغ در ايران باستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شروين وكيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيستون , دروغ , راستي , ايران‌ باستان‌ + , هخامنشيان‌ , قدرت‌ سياسي‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غفار پوربختيار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيستون , معرفي‌ کتاب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , سفرنامه‌ ها , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کتیبه بیستون

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيستون , تاريخ‌ , بناهاي‌ تاريخي‌ , ايران , منشور كوروش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كرمانشاه , بيستون , آثار تاريخي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مفهوم دروغ در ايران باستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شروين وكيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيستون , دروغ , راستي , قدرت و اقتدار , ايران‌ باستان‌ + , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , کتيبه ها , كتيبه داريوش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مفهوم دروغ در ايران باستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شروين وكيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيستون , راستي , دروغ , قدرت‌ سياسي‌ , کتيبه ها , اقتدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.