مرور اصطلاحنامه تصور

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ادراكات اعتباري

(فراداده‌ها)

ادراكات حقيقي

(فراداده‌ها)

تصور اجمالي

(فراداده‌ها)

تصور بديهي

(فراداده‌ها)

تصور تفصيلي

(فراداده‌ها)

تصور جزئي

(فراداده‌ها)

تصور ظني

(فراداده‌ها)

تصور علمي

(فراداده‌ها)

تصور كلي

(فراداده‌ها)

تصور مجهول

(فراداده‌ها)

تصور معلوم

(فراداده‌ها)

تصور نظري

(فراداده‌ها)

تصورات حقه

(فراداده‌ها)

تصورات كثيره

(فراداده‌ها)

صور باطله

(فراداده‌ها)

صور علميه الهيه

(فراداده‌ها)

صورت علمي مجرد

(فراداده‌ها)

صورت علميه بالفعل

(فراداده‌ها)

صورت واحده

(فراداده‌ها)

متواطي

(فراداده‌ها)

مشكك ( مفهوم )

(فراداده‌ها)

معاني تحليلي

(فراداده‌ها)

معاني رابطي

(فراداده‌ها)

مفاهيم امكاني

(فراداده‌ها)

مفاهيم بسيط

(فراداده‌ها)

مفاهيم ثابت

(فراداده‌ها)

مفاهيم غير مستقيم

(فراداده‌ها)

مفاهيم مادي

(فراداده‌ها)

مفاهيم متغير

(فراداده‌ها)

مفاهيم مركب

(فراداده‌ها)

مفاهيم مستقيم

(فراداده‌ها)

مفهوم مبهم

(فراداده‌ها)

مفهوم محدود

(فراداده‌ها)

مفهوم محصل

(فراداده‌ها)

مفهوم مختص

(فراداده‌ها)

مفهوم مستقل

(فراداده‌ها)

مفهوم مشترك

(فراداده‌ها)

مفهوم نا محدود

(فراداده‌ها)

مفهوم نسبي

(فراداده‌ها)

مفهوم نفسي

(فراداده‌ها)

تصديق

مصداق

احكام مفاهيم

ابهام مفهومي

اطلاق مفهومي

اقسام تصور

ارتسام صور

تكامل مفاهيم

مبادي تصوري

انواع تصورات

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 26
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله بن شهاب الدين حسين يزدي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تصديق , تصور , علوم عقلي , منطق , موضوع منطق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرسول آهنگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اثبات خدا , تصور , خداشناسي , مفاهيم تصوري , موجود مطلق , وجود مطلق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عائشة یوسف المناعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , تصديق , تصور , نظريات , معرفت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تصور و التصدیق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صدرالدین محمد بن ابراهیم

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصديق , تصور

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز ثروتیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصور , تحليل‌ ادبي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فشارکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصور , تحليل‌ ادبي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عسکری سلیمانی امیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصديق , تصور

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي اسعدي، سيدمرتضي طباطبايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصور , كمال نا متناهي , محمول‌ , جوهر و عرض‌ , ماهيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاترين فكري، عبداله شفيع آبادي، باقر ثنايي ذاكر، ايرج حريرچي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصور , اضطراب‌ , اميد زندگي , سرطان سينه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن ايزديار، مهسا غفاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصور , معقولات ثانيه , زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 26