مرور اصطلاحنامه قرائت قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

انتهاي قرائت قرآن

(فراداده‌ها)

تحدير

(فراداده‌ها)

تحقيق

(فراداده‌ها)

تدوير

(فراداده‌ها)

ترتيل

(فراداده‌ها)

زمزمه

(فراداده‌ها)

سوره نجم

(فراداده‌ها)

قرائات اربعة عشر

(فراداده‌ها)

قرائات عشر

(فراداده‌ها)

قرائت ازروي قرآن

(فراداده‌ها)

قرائت باديه نشينان

(فراداده‌ها)

قرائت پيامبر ( ص )

(فراداده‌ها)

قرائت تابعين

(فراداده‌ها)

قرائت حرمين

(فراداده‌ها)

قرائت سماعي

(فراداده‌ها)

قرائت سه وجهي

(فراداده‌ها)

قرائت شام

(فراداده‌ها)

قرائت صحابه

(فراداده‌ها)

قرائت صحيح

(فراداده‌ها)

قرائت عجمي قرآن

(فراداده‌ها)

قرائت عراقين

(فراداده‌ها)

قرائت عرضي

(فراداده‌ها)

قرائت غير صحيح

(فراداده‌ها)

قرائت متواتر

(فراداده‌ها)

هَذّ

(فراداده‌ها)

وجه

(فراداده‌ها)

قرّاء

اِقراء قرآن

تعداد قرائات

اختلاف قرائات

ضوابط قبول قرائات

تعشير قرائت

تفريد قرائت

تسديس قرائت

تثمين قرائت

اصول قرائي

فروع قرائي

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 56

تلخيص التمهيد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدهادي معرفت

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ قرآن , تاويل قرآن , قرائت قرآن , حديث سبعة احرف , محكم و متشابه , علوم قرآني , ناسخ‌ و منسوخ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی انگاره تواتر قرائات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا مؤدب، علیرضا محمدی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ قرائات , قرائت قرآن , تواتر قرائات , قرائت عاصم , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی رستم نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختلاف قرائات , قرائت قرآن , تفسير قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حبش

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قرائت قرآن , قرائت متواتر , احکام‌ شرعي‌ , تلاوت‌ قرآن‌ , علم‌ قرائت‌ , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن یوسف ابو حیان؛ محقق: سمیر جذوب

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قرائت قرآن , كلمات قرآن , كلمات معرَّب قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توصیفگر: فضل بن الحسن طبرسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرائت قرآن , تفرش , حديث , اصول فقه , ادبيات‌ عرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان

موضوعات :

قرائت قرآن , خوارج , کشف‌ و شهود

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاضل نراقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان

موضوعات :

آيات قرآن , قرائت قرآن , توبه , زنا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قرائت حفص

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرائت قرآن , قرائات اربعة عشر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مسعود مجدد عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرائت قرآن , عالمان شيعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 56