مرور اصطلاحنامه حروف قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حرف استطاله

(فراداده‌ها)

حرف تفشّي

(فراداده‌ها)

حرف ضرسي

(فراداده‌ها)

حرف مبحوحه

(فراداده‌ها)

حرف مخروره

(فراداده‌ها)

حرف مذعوره

(فراداده‌ها)

حرف مغروره

(فراداده‌ها)

حرف مكرر

(فراداده‌ها)

حرف منبوره

(فراداده‌ها)

حرف هاوي

(فراداده‌ها)

حروف اخفا

(فراداده‌ها)

حروف اسلي

(فراداده‌ها)

حروف اصلي(زايد)

(فراداده‌ها)

حروف اصلي(فرعي)

(فراداده‌ها)

حروف اضعف

(فراداده‌ها)

حروف اظهار

(فراداده‌ها)

حروف اقلاب

(فراداده‌ها)

حروف اقوي

(فراداده‌ها)

حروف بَينيه

(فراداده‌ها)

حروف جَوفيه

(فراداده‌ها)

حروف حلقي

(فراداده‌ها)

حروف خفيه

(فراداده‌ها)

حروف ذَوْلَقي

(فراداده‌ها)

حروف رخاوت

(فراداده‌ها)

حروف زايد

(فراداده‌ها)

حروف ساكنه

(فراداده‌ها)

حروف شَجري

(فراداده‌ها)

حروف شديده

(فراداده‌ها)

حروف شفوي

(فراداده‌ها)

حروف شمسي قرآن

(فراداده‌ها)

حروف صفير

(فراداده‌ها)

حروف ضعيف

(فراداده‌ها)

حروف غُنّه

(فراداده‌ها)

حروف فرعي

(فراداده‌ها)

حروف قلقله

(فراداده‌ها)

حروف قمري قرآن

(فراداده‌ها)

حروف قوي

(فراداده‌ها)

حروف لثوي

(فراداده‌ها)

حروف لهوي

(فراداده‌ها)

حروف متوسط

(فراداده‌ها)

حروف مجهوره

(فراداده‌ها)

حروف مدّ و لين

(فراداده‌ها)

حروف مذلقه

(فراداده‌ها)

حروف مستعليه

(فراداده‌ها)

حروف مستفل

(فراداده‌ها)

حروف مُصمته

(فراداده‌ها)

حروف مطبقه

(فراداده‌ها)

حروف منحرف

(فراداده‌ها)

حروف منفتحه

(فراداده‌ها)

حروف منفوثه

(فراداده‌ها)

حروف منفوخه

(فراداده‌ها)

حروف مهتوت

(فراداده‌ها)

حروف مهموسه

(فراداده‌ها)

حروف نِطعي

(فراداده‌ها)

حروف يرملون

(فراداده‌ها)

صفات حروف

مخارج حروف

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 21
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی عطیه مطر هلالی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حروف قرآن , كلمات و حروف قرآن , كلمات قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تبارشناسی احادیث «ترتیل»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم بستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترتيل , حروف قرآن , احاديث‌ , تجويد , علوم‌ قرآني‌ , تبار شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عثمان بن سعيد داني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علوم قرآني , حروف قرآن , زبان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حروف قرآن , عقايد , عقايد اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مد و قصر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حروف قرآن , حروف مدّ و لين , قرائت و تجويد قرآن , قصر ( تجويد )

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روش تدریس علامت مد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , حروف قرآن , قرائت و تجويد قرآن , مدّ ( تجويد ) , تعليم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , حروف قرآن , قرائت و تجويد قرآن , تعليم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , حروف قرآن , حروف مدّ و لين , قرائت و تجويد قرآن , تعليم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , حروف ساكنه , حروف قرآن , قرائت و تجويد قرآن , علايم وقف , وقف , تعليم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجويد قرآن , حروف ساكنه , حروف قرآن , قرائت و تجويد قرآن , علايم وقف , وقف , تعليم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 21