مرور اصطلاحنامه حكمت قصص قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حضرت محمد ( ص ) , حكمت قصص قرآن , قصه حضرت يوسف ( ع )

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 اهداف و ویژگیهای آن در قرآن

نگاهی به قصه

[منبع الکترونیکی] : اهداف و ویژگیهای آن در قرآن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید معارف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , خصايص قصص قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بحثي درباره قصص قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادي قابل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , عناصر قصص قرآن , قصص انبيا , شيوه‌ بيان‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , قصه‌ + , قصص‌ قرآن‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دین و الفن فی القصة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید قطب

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , خصايص قصص قرآن , قصص قرآن , موضوعات قصص قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس اشرفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , قصص قرآن , زبان اسطوره اي دين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جلوه‌های ادبی در قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا شیخ پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , هنر[2] , قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله فرج اللهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , خصايص قصص قرآن , دانش تفسير , کتابخانه قرآنی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي خبري، حبيب الله آيت اللهي، محمد طاووسي، حبيب الله لزگي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , قصص انبيا , قصص تاريخي قرآن , قصه حضرت يوسف ( ع ) , زيبايي‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي باقر طاهري نيا؛ نويسنده همکار: علي نظري, مريم بخشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , قرآن , قصص قرآن , كلام حيوانات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.