مرور اصطلاحنامه خصايص قصص قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

قصص قرآن

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
 اهداف و ویژگیهای آن در قرآن

نگاهی به قصه

[منبع الکترونیکی] : اهداف و ویژگیهای آن در قرآن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید معارف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , خصايص قصص قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺮي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصايص قصص قرآن , روايت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود الشلتوت

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير قرآن , خصايص قصص قرآن , سوره مائده , قصص قوم بني اسرائيل , يهوديان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دین و الفن فی القصة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید قطب

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , خصايص قصص قرآن , قصص قرآن , موضوعات قصص قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قصة القرآنیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضل حسن عباس

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصايص قصص قرآن , قصص قرآن , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قصه عربي معاصر (بخش پاياني)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بن شريف؛ مترجم: مريم حاجيان باغي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصايص قصص قرآن , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ معاصر , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , قصه‌ + , نقد ادبي‌ , قصص‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله فرج اللهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت قصص قرآن , خصايص قصص قرآن , دانش تفسير , کتابخانه قرآنی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولی الله نقی پورفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امامت , خصايص قصص قرآن , اهل بيت ( ع )

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.