مرور اصطلاحنامه دانمارك

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ارهوس

(فراداده‌ها)

اسبيرگ

(فراداده‌ها)

البورگ

(فراداده‌ها)

اودنسه

(فراداده‌ها)

رانيه ( دانمارك )

(فراداده‌ها)

كپنهاگ

(فراداده‌ها)

هرنينگ

(فراداده‌ها)

هلسينگور

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

نظام آموزشی دانمارک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش و پرورش , دانمارك , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تغییرو  ارزیابی سازمانی

اصلاح بخش دولتی دانمارک

[منبع الکترونیکی] : تغییرو ارزیابی سازمانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرحناز همت زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانمارك , اصلاحات‌ اداري‌ , مديريت‌ , بخش‌ دولتي‌ , ارزیابی عملکرد سازمانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شمع سوزان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هانس کریستین اندرسون؛ ترجمه: رویا اسلمی، تصویرگر: محبوبه اژدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دانمارك , ادبيات‌ داستاني‌ , قرن نوزدهم , داستان هاي كودكان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تغییر و ارزیابی سازمانی

اصلاح بخش دولتی دانمارک

[منبع الکترونیکی] : تغییر و ارزیابی سازمانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کارستن گریو؛ مترجم: فرحناز همت زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانمارك , ارزشيابي‌ مديران‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , ارزيابي‌ طرح‌ها , بهره وري‌ , مديريت تغيير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یان تود؛ مترجم: رامینه رضا زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانمارك , کتابخانه‌ هاي‌ کودکان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجمان: محسن خوش طينت، جواد بستانيان، حجت الله صيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانمارك , اقتصاد بين المللي‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دانمارك , برابري حقوق زن و مرد , تساوي زن و مرد , ازدواج‌[1] , خانواده‌ , حقوق‌ خانواده‌ , حقوق‌ ملي‌ , جنسيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رهايي سلين از دانمارك

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم شرافتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانمارك , ادبيات‌ ملل‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرخ امير فريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانمارك , ايران‌شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سفرنامه‌ ها , ايرانگردي‌ , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانمارك , حج‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه