مرور اصطلاحنامه زنجان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 49
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , استان آذربايجان شرقي , استان آذربايجان غربي , زنجان , جغرافياي‌ تاريخي‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسي رستگار ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , خدمات‌ شهري‌ , زمين‌ هاي‌ ورزشي‌ , عمران‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان فارسی در زنجان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یونس جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شاعران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در جستجوی نسخ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله پورجوادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زاهد , زنجان , صوفيه , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , منابع‌ اطلاعاتي‌ , نسخه‌ شناسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , مثنوي مفتاح الفتوح

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدامين اديب طوسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قزوين , تبريز , زنجان , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , دو بيتي‌ , قرن هفتم , فهلويات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن احدنژادروشتي، كريم جليلي، علي زلفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , زلزله‌ زدگان‌ , اسکان‌ جمعيت‌ , زلزله‌ , پژوهش‌ کاربردي‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , مكان يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن كلانتري، سميه قزلباش، بامشاد يغمايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , بزهکاري‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , علل‌ عمومي‌ بزهکاري‌ , عوامل‌ جغرافيايي‌ بزهکاري‌ , تحليل فضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , مردم‌ , سخنراني‌ , سال 1382

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زنجان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان زنجان , زنجان , آثار تاريخي‌ , بناهاي‌ تاريخي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , آثار تاريخي‌ , امام‌زادگان‌ (اماکن‌ اسلامي‌) [1] , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 49