مرور اصطلاحنامه سهام ارث

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ثلث تركه

(فراداده‌ها)

دو ثلث تركه

(فراداده‌ها)

ربع تركه

(فراداده‌ها)

سدس تركه

(فراداده‌ها)

نصف تركه

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

جواهر الفرائض

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن محمد خواجه نصیرالدین طوسی؛ محققان: خالد غفوری، کاظم فتلی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام ارث , ارث ( مباحث ) , سهام ارث , قسمت تركه , مسايل فقهي , فقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر سبحانى تبريزي؛ تقرير كننده: رضا پيغمبرپور كاشاني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام ارث , ارث ( مباحث ) , سهام ارث , طبقات ارث , فقه شيعه , موانع ارث , اسباب ارث

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد آل کاشف الغطاء

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارث ( مباحث ) , سهام ارث , طبقات ارث , موانع ارث , وصيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سهم ارث زن از اموال شوهر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد وزيري فرد، زينب فرقاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام ارث , ارث زوجه , تعدد زوجات , سهام ارث , زنان‌ , اموال‌ غيرمنقول‌ , اموال‌ منقول‌ , حقوق‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آسیه فیروزه چی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارث زوجه , سهام ارث , جمعيت‌ زنان‌ , پوشش‌ زنان‌ , حقوق‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مسأله ارث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی مطهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام ارث , ارث فرزند فرزند با ابوين , سهام ارث , حقوق‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خالد غفوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زوجه , سهام ارث , اسباب ارث , ارث‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.