مرور اصطلاحنامه شيلي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آريكا

(فراداده‌ها)

ايالت آتاكاما

(فراداده‌ها)

ايالت آرائوكو

(فراداده‌ها)

ايالت آكونكاگوا

(فراداده‌ها)

ايالت آنتوفاگاستا

(فراداده‌ها)

ايالت آيسن

(فراداده‌ها)

ايالت اوئينگنيس

(فراداده‌ها)

ايالت اوسورنو

(فراداده‌ها)

ايالت بيوبيو

(فراداده‌ها)

ايالت تاراپاكا

(فراداده‌ها)

ايالت تالكا

(فراداده‌ها)

ايالت چيلوئه

(فراداده‌ها)

ايالت سانتياگو

(فراداده‌ها)

ايالت كائوتين

(فراداده‌ها)

ايالت كوريكو

(فراداده‌ها)

ايالت كوكيمبو

(فراداده‌ها)

ايالت كولچاگوا

(فراداده‌ها)

ايالت كونسپسيون

(فراداده‌ها)

ايالت لاتكيوئه

(فراداده‌ها)

ايالت لينارس

(فراداده‌ها)

ايالت مائوله

(فراداده‌ها)

ايالت ماگياس

(فراداده‌ها)

ايالت مايكو

(فراداده‌ها)

ايالت نيوبله

(فراداده‌ها)

ايالت والپارايزو

(فراداده‌ها)

ايالت والديويا

(فراداده‌ها)

وينيادل مار

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
و شعرهای دیگر

باغ زمستان

[منبع الکترونیکی] : و شعرهای دیگر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پابلو نرودا؛ مترجم: اصغر مهدی زادگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شيلي , ادبيات‌ ملل‌ , شعر , مجموعه شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راه شیلیایی به سوی سوسیالیسم: اتحاد ملی

چگونه سیا آلنده را هدف گرفت

[منبع الکترونیکی] : راه شیلیایی به سوی سوسیالیسم: اتحاد ملی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلنده ، سالوادور ، - 1973

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلي , سيا , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس جلالى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلي , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , زلزله‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ای‍زاب‍ل‌ آل‍ن‍ده‌؛ مترجم ع‍ل‍ی‌ آذرن‍گ‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

رمان - کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شيلي , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات غرب , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Salvador Allende Gossens [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Anne-Marie Smith

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلي , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سياست‌ مداران‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Salvador Allende Gossens [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Anne-Marie Smith

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلي , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , سياست‌ مداران‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلي , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , زلزله‌ , عمران‌ شهري‌ , مهندسي زلزله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در جستجوي فردي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آريل دورفمن؛ مترجم: عبدالله كوثري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلي , ادبيات‌ ملل‌ , خاطرات‌ , سفرنامه‌ ها , جهانگردي‌ , کودتا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامین مولایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلي , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شاعران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ركن الدين خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيلي , ادبيات‌ ملل‌ , نمايشنامه‌ها , بازداشتگاه‌ها , تاتر , هنر هاي‌ نمايشي‌ , نمايشنامه نويسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11