تیراندازی امام باقر(ع)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تیراندازی امام باقر(ع)

تیراندازی امام باقر(ع)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدي اشتهاردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهل بيت ( ع )
خليفه
تير اندازي‌
تير اندازي‌ با تير و کمان‌
امويان‌

پدیدآورندگان :

امام جعفر صادق عليه السلام(راوی)
امام محمد باقر عليه السلام(توصیفگر)
محمدي اشتهاردي، محمد، 1323 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName