اسلام و اقليت هاي مذهبي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسلام و اقليت هاي مذهبي
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
1387
موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان
فارسی
کتاب الکترونیکی

اسلام و اقليت هاي مذهبي

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر طاهرى؛ ويراستاران: محمدجواد شريفى، حميده انصارى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اهل كتاب
عقايد مسيحيت
عقايد يهوديت
حقوق بين المللي
اقليت هاي‌ ديني‌
حقوق‌ اقليت‌ ها
اسلام‌[2]
جزيه

پدیدآورندگان :

طاهري، محمدباقر(سرشناسه)
شريفي، محمدجواد(ویراستار)
انصاري، حميده(ویراستار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName