مديريت تبليغ (3)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مديريت تبليغ (3)

مديريت تبليغ (3)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود بهشتي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغ احكام
شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌
مديريت‌
ارتباطات‌
مبلغان‌ مذهبي‌

پدیدآورندگان :

بهشتي نژاد، محمود(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه
http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=DL_BitStream/219957/2858556.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName