فهرست نسخه های خطی موزه و حوزه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست نسخه های خطی موزه و حوزه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی

فهرست نسخه های خطی موزه و حوزه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل حافظیان بابلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فهرست‌ هاي‌ کتابخانه‌
کتاب‌ هاي‌ خطي‌
موزه‌ شناسي‌

پدیدآورندگان :

موزه آستانه حضرت عبدالعظيم عليه السلام(توصیفگر)
حافظيان، ابوالفضل(سرشناسه)
عبدالعظيم بن عبدالله(ع)، -250؟ق.(توصیفگر)
حوزه علميه آستانه حضرت عبدالعظيم(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

فروست :

مجموعه آثار کنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم (ع)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName