مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام حسن‏پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام اوليه
احكام ثانويه
حسن و قبح ذاتي
عقل ( قوه ادراكي )
فهم از شريعت
معناي مصلحت
قانون‌گذاري

پدیدآورندگان :

حسن پور، شهرام(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName