اندیشه دینی و قرائت پذیری

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اندیشه دینی و قرائت پذیری

اندیشه دینی و قرائت پذیری

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولی الله عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم هرمنوتيك
شناخت‌ شناسي‌
مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌
مذهب پروتستان‌
دين‌
انديشه ديني
ق‍ب‍ض‌ و ب‍س‍ط ت‍ئ‍وري‍ک‌ ش‍ري‍ع‍ت‌(کتاب)
ه‍رم‍ن‍وت‍ي‍ک‌، ک‍ت‍اب‌ و س‍ن‍ت‌‌(کتاب)

پدیدآورندگان :

گادامر، هانس گئورگ، 1900 - م.(توصیفگر)
مجتهد شبستري، محمد، 1315-(توصیفگر)
عباسي، ولي الله(سرشناسه)
هرش، اريک دونالد(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName