شرکت اسلامیه و توسعه اقتصادی ایران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرکت اسلامیه و توسعه اقتصادی ایران

شرکت اسلامیه و توسعه اقتصادی ایران

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موسسات‌ تجاري‌
توسعه‌ اقتصادي‌[1]
تاریخ معاصر ایران

پدیدآورندگان :

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران(نویسنده همکار)
شرکت‌ اسلاميه‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ايران‌(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName