جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد جبارزاده، جعفر اسكندري جم، محمود خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مکانيک‌ , مهندسي‌ مکانيک‌ , فني و مهندسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهلول عليجاني، محمود خسروي، مرتضي اسماعيل نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چابهار , آب و هوا شناسي‌ , باران‌ , بارش‌ها , جغرافياي‌ طبيعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهيلا جوان مرد، جواد بداق جمالي، محمود خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , کره‌ زمين‌ , مناطق‌ گرم‌ و خشک‌ , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلي غيور، محمود خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , باران‌ , هواشناسي , انسو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقي طاووسي، محمود خسروي، كوهزاد رئيس پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , آب و هوا شناسي‌ , گرد و غبار , موقعيت جغرافيايي , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد خوشحال، محمود خسروي، حميد نظري پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوشهر , آب و هوا شناسي‌ , باران‌ , بارش‌ها , رطوبت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين نگارش، محمود خسروي، منصوره شاه حسيني، پيمان محمودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زاهدان ( سيستان و بلوچستان ) , شاخص‌ ها , آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , خشکسالي‌ , کمبود آب‌ , گاما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود خسروي، محمد اكبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باران‌ , بارش‌ها , جغرافياي‌ طبيعي‌ , خشکسالي‌ , کمبود آب‌ , استان خراسان جنوبي , پهنه بندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود خسروي، مجيد حبيبي نوخندان، رضا اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , پهنه بندي , سرمازدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين نگارش، حسن فلاح فيروزآباد، محمودخسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , خشکسالي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , بيابان‌زايي‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , مناطق اقليمي , ناهنجاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.