جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 24
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خنيفر، محمد مقيمي، غلامرضا جندقي، فاطمه طاهري، ابوالقاسم سيار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ مديران‌ , مديريت‌ , روان‌ رنجوري‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , مديران , برون گرايي , شخصيت شناسي , رفتار سازماني , وظيفه شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین خنیفر، سمیه بابائیان مهابادی، فائزه طاهری نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین خنیفر، جواد زروندی، نفیسه زروندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طراوت تلاوت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین خنیفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین خنیفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , تربيت‌ , نگرش‌ , تربيت ديني , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مهارتهاي زندگي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خنيفر، مژده پورحسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شيوه‌ زندگي‌ , مهارت‌ , مهارت‌هاي زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زينب مولوي، حسين خنيفر

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , سازمان‌ , فرهنگ سازماني , موفقيت , سيستم هاي اطلاعاتي , نوآوري‌ , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدل پنج عاملي شخصيت (5-Big) در دانشگاه علوم پزشكي قم

شناخت شخصيت مديران؛ لازمه مديريت رفتار سازماني

[منبع الکترونیکی] : مدل پنج عاملي شخصيت (5-Big) در دانشگاه علوم پزشكي قم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خنيفر ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ مديران‌ , انتخاب‌ مديران‌ , شخصيت شناسي , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین خنیفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رساله‌ ها , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , علوم انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روان شناسی زنان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: حسين خنيفر، مژده پور حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زيبايي‌ , روان‌ شناسي‌ , محبت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 24