جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دری، ساسان مظاهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هوش‌ مصنوعي‌ , ارزشيابي‌[2] , بهره وري‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , توسعه‌ فناوري‌ , منطق فازي , مدل شبكه عصبي , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دري، سيد محمد اعرابي، عليرضا مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , انتخاب‌ مديران‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دری نوکورانی، ياسر‌ سبحاني‌ فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , هزينه‌ ها , مديريت کيفيت , برون سپاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اکبریان، بهروز دری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , آموزش‌ عالي‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دری، احسان حمزه ای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , خطر پذيري , راهبرد‌ها , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دری، محمد اکبری، مصطفی زندیه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , گردش‌ نيروي‌ کار , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , اشتغال , نوبت کاري , الگوريتم ژنتيك , عوامل‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طبرسا غلامعلی، بهروز دری، فرخ قوچانی، آرمان احمدی زاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ميانجي‌ گري‌ , سرمايه هاي انساني , نوآوري‌ , مدل اشاعه و خلق دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقرزاده آذر، بهروز دری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ در مديريت‌ , تصميم‌گيري‌ , مديريت راهبردي , مديريت زنجيره تامين , تحليل سلسله مراتبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بهبود اثربخشی مدیریت "بام"

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار جمعي‌ , معرفي‌ کتاب‌ , رفتار درمانگري‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت دانش , سازمان يادگيرنده , خلاقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12