جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

ادب مقاومت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غالی شکری؛ مترجم: م. ح. روحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلابي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ متعهد , ادبيات‌ ملل‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غالي شكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهاجرت‌ به‌ خارج‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سمبل قهرماني در ادب مقاومت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غالي شكري؛ مترجم: م. ح. روحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ انقلابي‌ , ادبيات‌ جنگ‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , قهرمان‌ , نماد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.