جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسین هاشمی، جعفر کوشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ جزا , قانون‌ اساسي‌[2] , اصل 167 قانون اساسى

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل ساریخانی، جعفر کوشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرايم‌ مستوجب‌ تعزير , جرايم‌ مستوجب‌ حد , مرور زمان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر کوشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرار موقت‌ , توقيف‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کارکردهای حقوق جزا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر کوشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مكاتب حقوق جزا , اصول حاکم بر حقوق جزا , حقوق‌ جزا

منابع دیجیتالی :

مطالعه