جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 43

ایران دربند روابط خارجی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , روابط خارجي‌[2] , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مجموعه افشاگری ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جاسوسي‌ , سازمان‌ هاي‌ جاسوسي‌[2] , اسناد سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , جامعه‌ پويا , نفت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کردستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , عراق , حزب‌ دمکرات‌ کردستان‌ ايران‌ , اسناد سياسي , غائله کردستان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد کمونيستي‌ , کمونيست‌ ها , نظام‌ کمونيستي‌[1] , فعاليت‌هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

غیرمتعهدها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كوبا , هاوانا , هند , جنبش‌ عدم‌ تعهد , سيا , اسناد سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

عراق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عراق , اسناد سياسي , کودتا , خاورميانه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

طبس، مصداقی بر سوره فیل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

طبس , قصه اصحاب فيل , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , تجاوز نظامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , صنايع‌ نفت‌ , خاورميانه , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايالات متحده امريكا , عربستان سعودي , اسناد تاريخي‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , کشورهاي عربي , اوضاع سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 43