جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

Modern Art [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Claude Cernuschi

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ هنر , هنر[1] , هنر جديد , هنر هاي‌ تجسمي‌ , هيجان‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Surrealism [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Claude Cernuschi

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , تاريخ‌ هنر , وهم‌ گرايي‌ , هنر[1] , دگرديسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Pablo Picasso [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نقاشان‌ , هنرمندان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Cubism [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Claude Cernuschi

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Jackson Pollock [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Claude Cernuschi

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نقاشان‌ , امريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه