جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيدمحمدكاظم واعظ موسوي؛ نويسنده همکار: محمد علي اصلان خاني, الهام هاشمي معصومي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تير اندازي‌ , ورزش‌ , ورزشکاران‌ حرفه‌اي‌ , پوست

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: معصومه شجاعي؛ نويسنده همکار: سيدمحمدكاظم واعظ موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانشجويان‌ , ورزش‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دنيل م. لندرز، شان م. ارنت؛ مترجم: محمدکاظم واعظ موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورزش‌ , اضطراب‌ , بهداشت‌ رواني‌ , فعاليت‌ هاي‌ حسي‌ -حرکتي‌ , تربيت بدني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمدكاظم واعظ موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش‌ شناسي‌ پژوهش‌ , ورزش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.