جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منیجه بحرینی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , نام تجاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منیجه بحرینی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , شرکت‌هاي‌ فرا مليتي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تطبیق دادن بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک

بازاریابی جهانی فرئ محور

[منبع الکترونیکی] : تطبیق دادن بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منیجه بحرینی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد بين المللي‌ , بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , بازار يابي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسين رحمان سرشت؛ نویسنده همکار: منيجه بحريني زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان بوشهر , استان فارس , نگرش‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , نام تجاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.