جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد حبيبي نوخندان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمل‌ و نقل‌ جاده‌اي‌ , ايران , هواشناسي , سوانح جاده‌اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم عزيزي، مجيد حبيبي نوخندان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيروزكوه , سيستم اطلاعات جغرافيايي , هواشناسي , ماتريس , يخبندان , هراز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعباس فلاح قالهري، محمد موسوي بايگي، مجيد حبيبي نوخندان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , باران‌ , بارش‌ها , جغرافياي‌ کشاورزي‌ , پيش‌بيني , هواشناسي , تغييرات آب و هوايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعيلي، مجيد حبيبي نوخندان، غلامعباس فلاح قالهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , مناطق اقليمي , تغييرات آب و هوايي , يخبندان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعيلي، امير گندمكار، مجيد حبيبي نوخندان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , مسافرت‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايمان بابائيان، زهرا نجفي نيك، فاطمه زابل عباسي، مجيد حبيبي نوخندان، حامد ادب، شراره ملبوسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , هواشناسي , مناطق اقليمي , مدل پيش بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود خسروي، مجيد حبيبي نوخندان، رضا اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , پهنه بندي , سرمازدگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايمان بابائيان، مريم كريميان، راحله مديريان، مجيد حبيبي نوخندان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , بارش‌ها , الگوها , طرحواره‌ , شبيه سازي , هواشناسي , مدل RegCM3

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعباس فلاح قالهري، محمد موسوي بايگي، مجيد حبيبي نوخندان، جواد خوشحال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , باران‌ , بارش‌ها , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , پيش‌بيني , هواشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سليمان صادقي، بهلول عليجاني، محمد سليقه،‌ مجيد حبيبي نوخندان، منيژه قهرودي تالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خراسان , آب و هوا شناسي‌ , بارش‌ها , خشکسالي‌ , واچرخندها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.