جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 12

شعر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله مردانى، رضا اسماعیلى، سیده اشرف پور، مشفق کاشانى، محمد صحتى سردرودى، مهرى حسینى، على سعیدیان، محب طبسى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , مسجدها , نماز[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 چرا و چگونه شاعران روزمره می شوند

پایان آرمان آغاز روزمره گی

[منبع الکترونیکی] : چرا و چگونه شاعران روزمره می شوند

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , تحولات‌ شخصيت‌ , روزمره گي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعر مفهومي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , شعر آزاد[1] , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , شعر مفهومي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعر - شناخت طاهره صفارزاده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , شاعران‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌ , زبان‌ , ساختار ادبي , شعرشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يادداشت‌ هاي‌ شخصي‌ , ادبيات‌ انقلابي‌ , ادبيات‌ جنگ‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برخورد فرهنگي‌[1] , گفتگوي‌ تمدن‌ ها , گفتگوي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعيلي، مجيد حبيبي نوخندان، غلامعباس فلاح قالهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , مناطق اقليمي , تغييرات آب و هوايي , يخبندان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعيلي، امير گندمكار، مجيد حبيبي نوخندان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , مسافرت‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا اسماعيلي، محمدمهدي حسين زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ طبيعي‌ , رودخانه‌ ها , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , کوه‌ ها , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12